Thời gian biểu
   Bé ở trường
Chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ mẫu giáo - 07:51:18 PM | 13/11/2021
Bài viết được đăng bởi:

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT TRONG NGÀY CỦA TRẺ MẪU GIÁO

 

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

06 h 30  – 07 h 00

Đón trẻ

07 h 00 – 07 h 10

Thể dục sáng

07 h 10 – 07 h 45

Ăn sáng

08 h 00 – 08 h 30

Học

08 h 30 – 09 h 15

Chơi ngoài trời

09 h 15 – 10 h 00

Chơi, hoạt động ở các góc

10 h 15 – 11 h 15

Ăn trưa

11 h 15 – 13 h 45

Ngủ trưa

13 h 45 – 14 h 45

Ăn chính + Ăn phụ

14 h 45 – 16 h 00

Chơi, hoạt động theo ý thích

16 h 00 – 17 h 00

Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  Theo dòng sự kiện
   Hội khỏe măng non 2020-2021   - 13/11/2021
  Các bài viết mới hơn
    Thể dục sáng của bé ở trường   - 21/12/2021
    Chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ nhà trẻ   - 13/11/2021