Thời gian biểu
   Bé ở trường
Chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ nhà trẻ - 08:51:35 PM | 13/11/2021
Bài viết được đăng bởi:

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT TRONG NGÀY CỦA TRẺ NHÀ TRẺ

 

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

06 h 30  – 07 h 00

Đón trẻ

07 h 00 – 07 h 10

Thể dục sáng

07 h 10 – 08 h 00

Ăn sáng

08 h 00 – 10 h 00

Chơi - Tập

10 h 00 – 11 h 00

Ăn trưa

11 h 00 – 11 h 15

Vệ sinh

11 h 15 – 13 h 45

Ngủ trưa

13 h 45 – 14 h 00

Ăn phụ

14 h 00 – 14 h 50

Chơi - Tập

14 h 50 – 15 h 30

Ăn chiều

15 h 30 – 16 h 00

Vệ sinh

16 h 00 – 17 h 00

Chơi/Trả trẻ

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  Các bài viết mới hơn
    Thể dục sáng của bé ở trường   - 21/12/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ mẫu giáo   - 13/11/2021