Chương trình GD
   Mẫu giáo Bé A

Tổ chức hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh covid
06:09:01 AM | 14/11/2021

Mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo
08:42:50 AM | 14/05/2020
MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẪU GIÁO ***** Chương trình giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học.

Mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ
08:40:01 AM | 14/05/2020
MỤC TIÊU GIÁO DỤC TRẺ NHÀ TRẺ ***** Chương trình giáo dục nhà trẻ nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- xã hội và thẩm mĩ.
Đang online: 9
Hôm nay: 62
Hôm qua: 41
Tuần này: 149
Tuần trước: 338
Tháng này: 7,137
Tháng trước: 9,801
Tất cả: 59,478