Tổ chức hoạt động chăm sóc và giáo dục t...
Mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo
MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẪU GIÁO ***** Chương trình giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học.
Mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ
MỤC TIÊU GIÁO DỤC TRẺ NHÀ TRẺ ***** Chương trình giáo dục nhà trẻ nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- xã hội và thẩm mĩ.
Đang online: 18
Hôm nay: 36
Hôm qua: 57
Tuần này: 93
Tuần trước: 474
Tháng này: 8,410
Tháng trước: 5,377
Tất cả: 57,370