Search

Cơ cấu tổ chức

 

 STT        Họ và Tên                           Chức vụ

1.      Võ Thị Ánh Tuyết                    Bí Thư

2.      Thái Vân Anh

3.      Phạm Thị Kim Ngân

4.      Cao Thị Minh Phương

5.      Võ Thị Ngọc Quý

6.      Ngô Minh Thùy

7.      Lê Thị Thanh Thủy

 

In

Võ Thị Ánh Tuyết - Hiệu Trưởng

 

 

 

                                                              

                                                            Thái Vân Anh - P.HT                                                        Phạm T Kim Ngân - P.HT

In

 

STT      Họ và Tên                                 Chức vụ

1.       Ngô Minh Thùy                         Chủ Tịch

2.       Cao Thị Minh Phương               Ủy viên

3.       Nguyễn Thị Ánh Ngọc               Ủy viên

 

In

 

STT          Họ và Tên                        Chức vụ

1.       Lê Thị Thanh Thủy               Bí thư

2.       Phùng Thị Bích Thủy

3.       Nguyễn Thị Sinh

4.       Nguyễn Thị Ánh Ngọc

5.       Võ Thị Ngọc Quý

 

In

In