Search

Kế hoạch hoạt động

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức

Kế hoạch hoạt động

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức

Ngày 09/10/2015, Trường Mầm non Vĩnh Trung đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2015- 2016 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viê..